Live Painting

Jeg tilbyder Live Painting


-i det offentlige rum

-storcentre

-restauranter

-lufthavne

-til private begivenheder


Når jeg laver Live Painting, kan publikum se hvordan jeg maler et maleri.  


Gennem Live Painting kan jeg skabe et nyt rum for dialog. Og ligeledes inddrage folk i kunsten og lade mig inspirere af deres idéer.


English version:

Live Painting is an event where I create a painting in a public setting. People can see how I paint and talk with me about the art. It is a uniqui way to involve people in the art and get inspired by their ideas and atmosphere.